ผลิตภัณฑ์ พิงค์ แซลมอน

ผลิตภัณฑ์
พิงค์ แซลมอน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oncerhynchus gorbuscha

การเจริญเติบโต
ปลาจากธรรมชาติ

แหล่งกำเนิด      
ประเทศญี่ปุ่น , รัสเซีย

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ปรุงให้สุกก่อนบริโภค, ฟิลเล (ปลาผ่าซีกติดก้างกลาง), หั่นเป็นชิ้นแบบต่าง ๆ

 

ภาพผลิตภัณฑ์