ผลิตภัณฑ์ Chum Salmon

ผลิตภัณฑ์
Chum Salmon

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oncorhynchus keta

การเจริญเติบโต
ปลาจากธรรมชาติ

แหล่งกำเนิด     
ประเทศญี่ปุ่น

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ปรุงให้สุกก่อนบริโภค, ฟิลเล (ปลาผ่าซีกติดก้างกลาง), หั่นเป็นชิ้นแบบต่าง ๆ, ปรุงสุกพร้อมบริโภค, เฟลค, -ปรุงแต่งรส (ย่างเกลือ, ราดซอสเทอริยากิ)