ผลิตภัณฑ์ Coho Salmon (Silver Salmon)

ผลิตภัณฑ์
Coho Salmon (Silver Salmon)

ชื่อวิทยาศาสตร์
Oncorhynchus Kisutch

การเจริญเติบโต
ปลาจากการเพาะเลี้ยง

แหล่งกำเนิด     
ประเทศชิลี

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ปรุงให้สุกก่อนบริโภค