ผลิตภัณฑ์ Jack Mackerel (Maaji)

ผลิตภัณฑ์
Jack Mackerel (Maaji)

ชื่อวิทยาศาสตร์
Trachurus declivis

การเจริญเติบโต
ปลาจากธรรมชาติ

แหล่งกำเนิด     
ประเทศนิวซีแลนด์

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ปรุงให้สุกก่อนบริโภค, ฟิลเล (ปลาผ่าซีกติดก้างกลาง), หั่นเป็นชิ้นแบบต่าง ๆ, ปรุงสุกพร้อมบริโภค, เฟลค