ผลิตภัณฑ์ Red Fish (Akauo)

ผลิตภัณฑ์
Red Fish (Akauo)

ชื่อวิทยาศาสตร์
Sebastes Marinus

การเจริญเติบโต
ปลาจากธรรมชาติ

แหล่งกำเนิด     
ประเทศเดนมาร์ก ประเทศเยอรมัน

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ปรุงให้สุกก่อนบริโภค, ฟิลเล (ปลาผ่าซีกติดก้างกลาง), หั่นเป็นชิ้นแบบต่าง ๆ, ปรุงสุกพร้อมบริโภค, เฟลค, ปรุงแต่งด้วยรสต่าง ๆ

ภาพผลิตภัณฑ์