ผลิตภัณฑ์ Silver Warehou (Girhirasu)

ผลิตภัณฑ์
Silver Warehou (Girhirasu)

ชื่อวิทยาศาสตร์
Seriolella punctata

การเจริญเติบโต
ปลาจากธรรมชาติ

แหล่งกำเนิด     
ประเทศชิลี ประเทศนิวซีแลนด์

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ปรุงให้สุกก่อนบริโภค, ฟิลเล (ปลาผ่าซีกติดก้างกลาง), หั่นเป็นชิ้นแบบต่าง ๆ, ปรุงสุกพร้อมบริโภค, เฟลค, ปรุงแต่งด้วยรสต่าง ๆ

ภาพผลิตภัณฑ์