เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด

 

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการของไทยและญี่ปุ่นได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัทฯดำเนินกิจการภายใต้การบริหารของ บริษัท นิปปอน ซุยซาน ไกชา จำกัด และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI)

  บริษัทฯ เริ่มดำเนินการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและขยายตลาดขายภายในประเทศส่งออกไปยัง อเมริกา สิงค์โปร์ มาเลเซีย และทั่วโลก บริษัท ฯ เน้นหนักและยึดหลักตามนโยบายคุณภาพที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ภารกิจของเรา

  

คือ การมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็งเรามีปณิธานที่จะปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการบริการลูกค้า สำหรับเรา ความสำเร็จหมายถึงการได้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งที่มีคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ให้กับลูกค้าในราคาที่คุ้มค่าในโอกาสนี้ บริษัทฯขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  หน่วยราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท ฯ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทให้กับบริษัทฯ และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณลูกค้าที่มอบโอกาส และไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา