ผลิตภัณฑ์ ปลาหางเหลือง (Yellowtail Fish)

ผลิตภัณฑ์
Yellowtail Fish

ชื่อวิทยาศาสตร์
Seriola quinqueradiata

การเจริญเติบโต
ปลาจากธรรมชาติ

แหล่งกำเนิด      
ประเทศญี่ปุ่น

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ปรุงสุกพร้อมบริโภค ,ปรุงแต่งรส (ย่างเกลือ)

ภาพผลิตภัณฑ์