เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี 2548 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท Nippon Suisan Kaisha, Ltd. บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบการอาหารทะเลของประเทศไทย  บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรกมากกว่า 200 ล้านบาท

จากการผลิตเพื่อส่งออกเพียงแค่บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น จนในปัจจุบัน ก้าวหน้าเข้าสู่ตลาดสากลและเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศ อาทิ อเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก รวมถึงตลาดภายในประเทศ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพมากมาย

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้ระบบ และระเบียบในการบริหารงานด้วยนโยบายการบริหารและนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนและครอบคลุม พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ทุกกระบวนการในการผลิต เต็มเปี่ยมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด


ที่อยู่ :  เลขที่ 118/1 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา