มาตรฐาน

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่มีสุขลักษณะที่ดี และระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่ การให้ความสำคัญกับระบบตรวจสอบความสะอาดส่วนบุคคล ควบคุมรายละเอียดด้านความปลอดภัยไปจนจบทุกกระบวนการผลิต ร้อยเรียงความใส่ใจด้านคุณภาพส่งผ่านไปสู่ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จนทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นพรั่งพร้อมไปด้วยศักยภาพในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ด้วยข้อพิสูจน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่

  • มาตรฐานการรับรองระบบ  GMP และ HACCP
  • ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000
  • มาตรฐานห่วงโซ่การคุ้มครองของ Marine Stewardship Council (MSC)
  • มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal)

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง และพนักงานทุกคน จนเป็นที่มาของการได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย ได้แก่

  • การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
  • มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน CSR-DIW Continuous
  • มาตรฐานแรงงานไทย 8001
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
  • รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ