บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้ระบบ และระเบียบในการบริหารงานด้วยนโยบายการบริหารและนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนและครอบคลุม พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดรับกับกระแสในโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ทุกกระบวนการในการผลิต เต็มเปี่ยมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

นโยบายคุณภาพ

“เรามุ่งมั่น ที่จะผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคงไว้ตามมาตรฐานระดับสูง โดยใช้การผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคภายใต้สุขลักษณะที่ดี สอดคล้องกับกฎหมาย ระบบการจัดการคุณภาพ HACCP และสอดคล้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม คำนึงถึงจริยธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ”

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดต่อเรา

เรามุ่งมั่น ที่จะผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคงไว้ตามมาตรฐานระดับสูง