นโยบายคุณภาพ

 

“เรามุ่งมั่น ที่จะผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคงไว้ตามมาตรฐานระดับสูง โดยใช้การผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคภายใต้สุขลักษณะที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายระบบการจัดการคุณภาพ HACCP คำนึงถึงจริยธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ”